Företaget

Cosmo Nordic

Cosmo Nordic Ab är en växande distributör av kosmetiska produkter som har affärsverksamhet i Norden, för närvarande i Finland och Sverige.

Vårt mål är att hitta varumärken som har potential att bli ledande varumärken i vårt område – och att lyckas med långsiktigt arbete och starkt fokus.

Vi har skaffat omfattande erfarenhet och kännedom om hur man framgångsrikt kan penetrera konsumentmarknaden.